În timpul primului război mondial, armata britanică a încercat să antreneze pescăruși

În timpul primului război mondial, armata britanică a încercat să antreneze pescăruși. Voiau să-i învețe să identifice submarinele inamicilor și să se găinățeze pe periscoapele lor. :)) Așa, #casastiti.